Phone: +48 609 600 608     Email: k.zabierek@hsq-consulting.pl

Ochrona przeciwpożarowa

HSQ-Consulting  w zakresie swojej działalności zajmuje się ochroną PPOŻ zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719) oraz szkoli pracowników firmy odpowiedzialnych za ewakuację budynku.

HSQ-Consulting w szczególności oferuje:

  • prowadzenie dokumentacji ochrony przeciwpożarowej firmy,
  • opracowanie planów ewakuacji, procedur ewakuacyjnych itp.,
  • sporządzenie i weryfikacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,
  • szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.
  • pomoc w opracowaniu i weryfikacji zarządzeń, regulaminów i instrukcji ppoż,
  • szkolenia dla osób wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
  • oznakowanie dróg ewakuacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz organizowanie próbnych ewakuacji ,
  • realizację decyzji, nakazów wydanych przez Państwową Straż Pożarną.

Po wnikliwej inspekcji obiektu sporządzamy raport z kontroli wewnętrznych wraz z wnioskami i przedstawiamy go kierownictwu oraz poprowadzimy korespondencję w sprawach ochrony ppoż. z organami Państwowej Straży Pożarnej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *