Phone: +48 609 600 608     Email: k.zabierek@hsq-consulting.pl

Nadzór i audity

Oferujemy Państwu usługę nadzoru nad wdrożonym w Państwa organizacji Systemem Zarządzania w ramach pełnienia obowiązków Pełnomocnika lub auditora wewnętrznego. Zlecenie nadzoru nad systemem zapewni Państwu wymierne skutki, takie jak:

 • profesjonalizm,
 • obiektywizm,
 • skuteczność,
 • efektywność.

W ramach pełnego nadzoru nad systemem zarządzania oferujemy:

 • zaplanowanie, przeprowadzenie i udokumentowanie audytów wewnętrznych oraz wynikających z nich działań poauditowych,
 • współpracę przy opracowaniu i analizę raportów z działania zidentyfikowanych procesów,
 • przegląd dokumentacji systemowej i jej dostosowanie do zmian organizacyjnych lub wymaganych normą,
 • wsparcie w zakresie aktualizacji dokumentacji systemu zarządzania,
 • doradztwo przy formułowaniu wniosków będących przedmiotem Przeglądu zarządzania,

a także:

 • czynny udział podczas audytów certyfikujących oraz nadzoru,
 • wsparcie  w zaleconych działaniach poauditowych.

Oferowana przez nas usługa jest przeznaczona do wszystkich firm, które szukają optymalnych rozwiązań kosztowych, czasowych i zasobowych.

Posiadamy uprawnienia oraz ponad dziesięcioletnie doświadczenie w pełnieniu wyżej wymienionych zadań w systemach zarządzania:

 • Jakością wg normy PN-EN ISO 9001,
 • Środowiskiem wg normy  PN-EN ISO 14001,
 • Bezpieczeństwem i higieną  pracy wg normy PN-EN 18001/ OHSAS 18001
 • Jakością w laboratorium  wg normy PN-EN ISO/IEC 17025

Zakres i cena nadzoru są uzgadniane indywidualnie dla każdego Klienta w zależności od posiadanego systemu i wielkości organizacji.