Phone: +48 609 600 608     Email: k.zabierek@hsq-consulting.pl

Obsługa BHP

Specjalizujemy się w obsłudze firm w zakresie BHP w ramach współpracy doraźnej lub stałej, powierzonej na zasadach outsourcingu. Współpraca outsourcingowa polega na przejęciu całości zadań służby BHP w zakładzie pracy jak również doradztwie związanym z polepszeniem warunków bhp w zakładzie i sposobach jego finansowania. Do zagadnień związanych z bhp podchodzimy poważnie i kreatywnie. Staramy się być solidnym zapleczem dla naszych Klientów, spoglądając obiektywnie i doradzając optymalne środki.

Obsługa BHP w tym zakresie dotyczy wszelkich aspektów BHP, które spoczywają na pracodawcy:

  • szkoleń,
  • prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz zakładu,
  • oceny ryzyka zawodowego,
  • doradztwa prawnego w zakresie BHP,
  • inspekcji i nadzoru BHP stanowisk pracy oraz zakładu
  • współpracy z państwowymi jednostkami inspekcyjnymi PIP, PIS
  • oraz nowoczesnych form zarządzania systemem bhp.

Oferujemy stały nadzór nad bezpieczeństwem Twoich pracowników i zakładu.

Podstawa prawna:

Zakres  zadań służby BHP zgodnie z § 2 pkt.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.).

Art. 237 Kodeksu Pracy. „Pracodawca może powierzyć wykonanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy”