Phone: +48 609 600 608     Email: k.zabierek@hsq-consulting.pl

Nadzór bhp na budowie

Budownictwo należy do sekcji gospodarki o jednym z najwyższych wskaźników statystycznych wypadkowości. Jako inżynierowie budownictwa, znający zagadnienia bezpieczeństwa na budowie oferujemy Państwu stały nadzór nad warunkami bhp przy powstających obiektach.

W zakres działania HSQ-Consulting  wchodzą następujące elementy stanowiące przejęcie zadań i obowiązków Koordynatora BHP/ specjalistów BHP na czas trwania budowy:

  • opracowujemy wymagany plan BIOZ (generalny, jak i dla poszczególnych robót) oraz konieczne procedury i formularze,
  • uczestniczymy w odbiorach i komisjach BHP,
  • wspomagamy kierowników budowy ,
  • szkolimy klientów, podwykonawców (szkolenia codzienne i wstępne), przygotowujemy wymagania dla prac na pozwolenie oraz szczególnie niebezpiecznych (z otwartym ogniem, ograniczone przestrzenie, strefy zagrożenia wybuchem),
  • wykonujemy bieżącą kontrolę (inspekcję) placu budowy pod kątem bezpieczeństwa pracy,
  • nadzorujemy i koordynujemy firmy podwykonawcze w zakresie BHP,
  • prowadzimy dochodzenia powypadkowe,
  •  uczestniczymy w kontrolach zewnętrznych organów nadzoru PIP, PIS, PSP,
  • Nasze działania są raportowane wraz ze wskazaniem trendów oraz zaleceń prewencyjnych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U nr 120, poz. 1126).