Phone: +48 609 600 608     Email: k.zabierek@hsq-consulting.pl

Kurs pierwszej pomocy – poziom zaawansowany

Kurs  przeznaczony jest dla osób chcących zdobyć umiejętność udzielania pomocy przedmedycznej na zaawansowanym poziomie lub zawodowo związanych z akcjami  ratowniczymi: WOPR, PSP, OSP, GOPR, ZHP itp. Udział w kursie może wziąć również każda osoba po ukończeniu kursu podstawowego (certyfikat nie straszy niż 12 miesięcy)

Celem kursu zdobycie praktycznych umiejętności ratowania poszkodowanych na zaawansowanym poziomie, przygotowanie do działania w grupach ratowniczych. Zdobycie praktycznych umiejętności posługiwania się sprzętem ratowniczym, w tym zestawem R-1

Program kursu:

 • Przepisy prawne
 • Aspekty psychologiczne
 • Bezpieczeństwo
 • Podstawy anatomii i fizjologii dorosłych
 • Procedury wzywania pomocy oraz ewakuacji
 • Standardy postępowania, organizacja działań i współpraca ze służbami ratowniczymi
 • Ewakuacja
 • Transport poszkodowanych z użyciem sprzętu ratowniczego
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłych / użycie defibrylatora AED
 • Zastosowanie zestawu tlenowego
 • Utrata przytomności, omdlenie, zaburzenia świadomości,
 • Udrażnianie dróg oddechowych, ciało obce w drogach oddechowych, zadławienia
 • Rany, krwotoki
 • Złamania, zwichnięcia, skręcenia – stabilizacja kończyn
 • Urazy komunikacyjne
 • Oparzenia
 • Odmrożenia, hipotermia
 • Udary, wstrząsy,
 • Porażenia prądem elektrycznym
 • Zatrucia
 • Podtopienia
 • Ćwiczenia – Postępowanie z poszkodowanym,  badanie urazowe, pozycja bezpieczna, opatrywanie ran i unieruchamianie kończyn, użycie sprzętu ratowniczego, w tym wyposażenia zestawów R-1: deska ortopedyczna, kołnierz ortopedyczny, rurki ustno-gardłowe, worek samorozprężalny, szyny unieruchamiające Kramera, zestaw tlenowy,  drobny sprzęt ratowniczy, defibrylator AED .

Scenariusze – udzielanie pomocy w warunkach zbliżonych do realnych sytuacji

Czas trwania kursu: ok. 16 h – sobota/niedziela, ok. 6 h teorii, ok. 10 h praktyki