Phone: +48 609 600 608     Email: k.zabierek@hsq-consulting.pl

Eventy z pierwszą pomocą

Ćwiczenia z pierwszej pomocy przedmedycznej to świetny sposób na uatrakcyjnienie spotkań integracyjnych. Firmowe eventy  to najlepszy sposób na stworzenie dobrej atmosfery oraz poprawnych układów koleżeńskich w firmie.  To inwestycja w pracownika, która przekłada się na inwestycje w firmę. Ważne jednak jest, żeby taka impreza nie była zwykłym weekendowym spotkaniem pracowników „przy piwie”, ale wydarzeniem, które przyniesie określone rezultaty, w tym przypadku nabycia umiejętności udzielania pierwszej pomocy, lecz nie tylko.

Nasze warsztaty oparte są o działanie zespołowe, co pozwala na wyłonienie lub odkrycie w pracownikach cech takich jak:

  • zdolność pracy zespołowej
  • zdolności przywódcze
  • umiejętność radzenia sobie w trudnych, stresujących sytuacjach
  • decyzyjność
  • umiejętność ustalania priorytetów

Wzbogacając program swojego eventu o warsztaty pierwszej pomocy zyskujesz pewność dobrze zainwestowanych pieniędzy.

Ze względu na specyficzny charakter spotkania cena kalkulowana jest po ustaleniach zakresu i miejsca spotkania indywidualnie.