Phone: +48 609 600 608     Email: k.zabierek@hsq-consulting.pl

Szkolenia bhp

Przygotowujemy dla swoich klientów profesjonalne szkolenia BHP, z których korzystają różnego rodzaju grupy zawodowe. Zgodnie z Państwa preferencjami mogą one przyjąć między innymi formę wykładów, seminariów, warsztatów lub samokształcenia kierowanego. Jesteśmy elastyczną firmą, która opracowuje programy szkoleń w oparciu o charakter działalności Państwa firmy, dzięki czemu zakres tematów i efekty szkolenia będą idealnie dostosowane do potrzeb pracowników. Na naszych spotkaniach uwzględniony zostanie opis poszczególnych stanowisk pracy oraz zagrożeń związanych z wykonywaniem obowiązków. W trakcie szkoleń wykorzystujemy narzędzia multimedialne, prowadzimy warsztaty z wykorzystaniem fantomów, sprzętu ochron osobistych, podstawowego sprzętu gaśniczego oraz zadania w formie analizy przypadków.

Zapewniamy szkolenia z zakresu BHP, a w szczególności

  • Szkolenia wstępne – ogólne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Szkolenia BHP dla stanowisk robotniczych.
  • Szkolenia BHP dla pracowników administracyjno-biurowych.
  • Szkolenia BHP dla kadry inżynieryjno-technicznej.
  • Szkolenia BHP dla pracodawców i kadry kierowniczej.