Phone: +48 609 600 608     Email: k.zabierek@hsq-consulting.pl

Kurs pierwszej pomocy – poziom podstawowy

Kurs  przeznaczony jest dla pracowników, którzy  są odpowiedzialni za udzielanie pierwszej pomocy na terenie zakładu pracy (zgodnie z Kodeksem Pracy) oraz wszystkich osób, które chciałyby poznać i przećwiczyć sposoby udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej .

Celem kursu jest zdobycie umiejętności praktycznego udzielania pomocy w najczęstszych zdarzeniach w zakładzie pracy oraz w życiu codziennym.

Program kursu:

 • Przepisy prawne
 • Aspekty psychologiczne
 • Bezpieczeństwo
 • Podstawy anatomii i fizjologii
 • Ewakuacja z zagrożonego miejsca
 • Kontrola podstawowych funkcji życiowych u poszkodowanych
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa  dorosłych / użycie defibrylatora AED
 • Udrażnianie dróg oddechowych, ciało obce w drogach oddechowych, zadławienia
 • Złamania, zwichnięcia, skręcenia – stabilizacja kończyn
 • Oparzenia
 • Wstrząs, udar
 • Opatrywanie ran i krwotoków
 • Porażenia prądem elektrycznym
 • Skład apteczki pierwszej pomocy
 • Ćwiczenia  – scenariusze udzielania pomocy w warunkach zbliżonych do realnych

Czas trwania: ok. 7 h – jedno spotkanie, ok. 2 h teorii, ok. 5 h praktyki