Phone: +48 609 600 608     Email: k.zabierek@hsq-consulting.pl

Projekty wdrożeniowe

Wdrożenie każdego systemu zarządzania w przedsiębiorstwie jest projektem strategicznym wymagającym zasobów, fachowej wiedzy osób wdrażających, znajomości specyfiki organizacji oraz obszaru jej działania.

Wdrażany system zarządzania ma poprawić obieg dokumentów i informacji w firmie lub urzędzie oraz musi być dostosowany do specyfiki działania organizacji. Istniejąca dokumentacja i standardy wewnętrzne firmy stanowią część dokumentacji projektowanego systemu zarządzania. Odpowiadamy za interpretację i ujęcie w dokumentacji wymagań wdrażanej normy ISO. Upraszczamy dokumenty oddalając się od nadmiernej biurokracji.

Po przygotowaniu organizacji zostaje przygotowany wniosek do akredytowanej jednostki certyfikującej i dalej udział w procesie potwierdzającym zgodność wdrożonych działań z wymaganiami normatywnymi, czyli certyfikacja.

Chcą usystematyzować proces wdrożeniowy systemu zarządzania i przybliżyć Państwu  zakres projektu podzieliliśmy go na poszczególne etapy, będące kamieniami milowymi w przygotowanym dla Państwa harmonogramie wdrożeniowym.

Etap 1 – Audit zerowy. Przegląd, analiza  istniejących zasad i standardów organizacyjnych, identyfikacja  i określenie powiązań istniejących procesów. Określenie wymaganych działań  zmierzających do wdrożenia wybranego standardu zarządzania.

Etap 2 – Określenie podstawowych dokumentów strategicznych, będących podstawą budowania systemu.

Etap 3 – Szkolenie właścicieli procesów w zakresie metodyki przygotowania dokumentacji oraz obiegu informacji w systemie zarządzania w tym również interpretacje wymagań normy, wg której wdrażany jest system.

Etap 4 – Przygotowanie   dokumentacji systemu zarządzania, w tym adaptacja dokumentów już istniejących w organizacji .

Etap 5 – Szkolenie auditorów wewnętrznych w formie warsztatów na wdrożonym systemie.

Etap 7 – Przegląd systemu zarządzania i opracowanie programu działań doskonalących.

Etap 8 – Czynny udział w procesie certyfikacji przez niezależną, akredytowaną jednostkę certyfikacyjną.    * W przypadku systemu jakości w laboratorium akredytacja przed jednostką notyfikowaną.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *